Question:

CSO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc an ninh

Tiếng Anh: Chief Security Officer


Giám đốc an ninh (CSO) là nhân sự cấp cao của công ty chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhân sự, tài sản vật chất và thông tin ở cả dạng vật lí và kĩ thuật số. Tầm quan trọng của vị trí này đã tăng lên trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT) khi việc đánh cắp thông tin nhạy cảm của công ty trở nên dễ dàng hơn.

Vai trò của CSO:

CSO là thành viên của nhóm quản lí cấp cao của công ty. Trong vai trò này, CSO chịu trách nhiệm phát triển và giám sát các chính sách và chương trình được sử dụng để giảm thiểu hoặc giảm các chiến lược rủi ro an ninh, vận hành, chiến lược, tài chính liên quan đến nhân viên, và mọi tài sản khác.