Question:

CTO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc công nghệ

Tiếng Anh: Chief Technology Officer


Giám đốc công nghệ là vị trí quản lý cao cấp trong một công ty hay tổ chức với công việc điều hành tập trung vào các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ

Công việc của một CTO:

  • Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược công nghệ trên các nền tảng công nghệ
  • Xây dựng và quản lý đội ngũ hàng đầu về công nghệ, điều hành hoạt động nghiên cứu và phát triển
  • Dự đoán và phản ứng lại những thay đổi lớn về công nghệ để đảm bảo duy trì sự dẫn đầu của công ty trong môi trường cạnh tranh
  • Định nghĩa những tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chúng được thực hiện nghiêm ngặt trong hoạt động phát triển sản phẩm