Question:

EAY là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lãi suất hiệu quả thực hàng năm

Tiếng Anh: Effective Annual Yield


Lãi suất hiệu quả thực hàng năm là lãi suất kiếm được của người gửi tiền trên tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, bao gồm tiền lãi kép, giả định tiền gửi vẫn duy trì trong tài khoản cho toàn bộ năm. Lãi suất hiệu quả của chứng chỉ tiền gửi sáu tháng, ví dụ, là mức mà CD kiếm được trong năm đó bao gồm lãi suất ghép. Lãi suất hiệu quả có thể phóng đại lãi suất CD thu được trong sáu tháng, bởi vì việc tính toán ghép lãi giả định tiền gửi sẽ tự động được tái đầu tư (tái tục) theo lãi suất ban đầu.