Question:

EMR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hồ sơ bệnh án điện tử

Tiếng Anh: Electric Medical Record


EMR đề cập đến hồ sơ bệnh án được sở hữu riêng bởi một cơ sở y tế cụ thể, có thể là bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa. EMR bao gồm thông tin được thu thập bởi các bác sĩ để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân của họ, được ghi lại để sử dụng nội bộ và thông tin này không thể sử dụng bên ngoài cơ sở y tế đó.

Lợi ích của EMR:

  • Thay thế cho hồ sơ bệnh án giấy
  • Cho phép bệnh viện theo dõi liên tục dữ liệu sức khỏe của bệnh nhân theo thời gian
  • Giúp xác định thông tin bệnh nhân khi họ đến tái khám hoặc theo dõi
  • Tuy nhiên, với EMR, bệnh nhân không có quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe của họ, khi cần thiết, họ sẽ có được một phiên bản in để chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. Nó chỉ cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế một phần hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân, giới hạn ở thông tin được thu thập từ bệnh viện, phòng khám hoặc phòng mạch bác sĩ đó.