Question:

FCL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Xếp hàng nguyên container

Tiếng Anh: Full Container Load


FCL (viết tắt của Full Container Load) là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy một container hoặc nhiều container, người ta thuê một hoặc nhiều container để gửi hàng.

Khái niệm FCL này thường được sử dụng để mô tả một dịch vụ đường biển quốc tế được thiết kế cho các lô hàng vận chuyển hàng hóa của một nước xuất khẩu hoặc nhập khẩu có sử dụng độc quyền một một container vận tải chuyên dụng (thông thường là container 20ft và 40ft). Ngoài ra, các container vận chuyển đường biển sẽ được nạp và đóng dấu tại gốc. Sau đó sẽ được vận chuyển dưới sự kết hợp của hai hoặc nhiều hình thức như đường biển và đường sắt hoặc đường biển và đường bộ đến nơi tập kết hàng hóa.