Question:

FIOS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Miễn phí bốc dỡ và sắp xếp hàng

Tiếng Anh: Free In And Out And Stowed


Miễn phí bốc dỡ và sắp xếp hàng (FIOS) là người vận chuyển không phải chịu chi phí bốc hàng lên tàu, sắp xếp hàng hóa trong hầm hàng và dỡ hàng ra khỏi tàu biển. Những chi phí này do người thuê vận chuyển chịu. Thuật ngữ này dùng trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến và vì người vận chuyển không kiểm soát (về mặt tốc độ) việc bốc hàng, sắp xếp hàng, dỡ hàng nên trong hợp đồng còn có điều khoản về thời hạn làm hàng (bốc, dỡ hàng) và mức tiền phạt tính theo ngày (hoặc một phần của ngày) nếu bốc dỡ hàng chậm so với thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.