Question:

FOC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dịch vụ miễn phí

Tiếng Anh: Free Of Charge


FOC là được dùng khi nói đến những đồ vật, những sản phẩm, dịch vụ mà không tốn bất kỳ một chi phí nào khi mua để sử dụng. Đây là thuật ngữ khá phổ biến được dùng tại các khách sạn. Để nhằm thông báo với khách hàng biết rằng các dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí khi bạn ở tại đây. Các khách sạn từ 3 sao hiện nay đều đã sử dụng FOC như là một chiến lược phát triển, thúc đẩy dịch vụ marketing để hấp dẫn thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

Ngoài ra, FOC còn được hiểu là những sản phẩm tặng kèm, sản phẩm khuyến mãi. Thường những sản phẩm này sẽ có quy định thuế hoặc không thuế tùy thuộc vào mỗi sản phẩm mà bạn sử dụng.