Câu hỏi:

GDPR là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Quy định chung về bảo vệ dữ liệu

Tiếng Anh: General Data Protection Regulation


Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, được ban hành ở các nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 5/2018. Đồng thời, những quy định này cũng được áp dụng ở các Quốc gia theo nhiều cách khác nhau.
Mục đích của GDPR là cung cấp cho con người quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và đơn giản hóa môi trường pháp lý cho các hoạt động kinh doanh quốc tế với những quy định chung trong khối Liên minh châu Âu (EU).