Question:

HR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ngành quản trị nhân sự

Tiếng Anh: Human Resources


Human Resources là ngành quản trị nhân sự và thường được viết tắt là HR. Các công việc của HR thường liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, lên kế hoạch triển khai những chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty/doanh nghiệp. Đồng thời, HR cũng thường lên kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân và phòng ban để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Ngành nhân sự HR được chia thành 2 mảng chính như sau:

  • Quản trị nhân sự (HR): Ngành này là công tác quản lý hành chính và thực hiện các chính sách lao động của doanh nghiệp.
  • Quản trị nguồn nhân lực (HRM): Ngành này mang tính chiến lược lâu dài hơn như chiêu mộ và phát triển nhân tài, đồng thời xây dựng các cơ chế đánh giá nhân viên. Một số công việc cụ thể của HRM như tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên đang tìm việc làm hoặc tư vấn quảng cáo tuyển dụng và tư vấn chiến lược nhân sự.