Question:

IBAN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Số Tài Khoản Ngân Hàng Quốc Tế

Tiếng Anh: International Bank Account Number


Số tài khoản ngân hàng quốc tế là mã tài khoản quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Tổ chức Tiêu Chuẩn Ngân hàng châu Âu (European Committee for Banking Standards) thiết lập nhằm hỗ trợ các giao dịch quốc diễn, giảm thiểu sai sót, nhầm lẫn trong quá trình chuyển tiền.

IBAN được hình thành dựa trên tiêu chuẩn ISO 13616 vào năm 2006. Lúc mới thành lập IBAN Number chỉ được sử dụng cho việc chuyển tiền giữa các quốc gia trong khu vực Châu Âu. Nhưng vì sự tiện lợi và sự chính xác nên IBAN được nhiều quốc gia trên thế giới tin dùng. Tính tới tháng 8 năm 2017, IBAN được sử dụng phổ biến trên 71 quốc gia.