Question:

ISIN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế

Tiếng Anh: International Securities Identification Number


ISIN là hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế, được cấp cho mỗi loại chứng khoán của từng nước theo các chuẩn chung của quốc tế (tiêu chuẩn ISO 6166).

ISIN có thể được cấp cho cổ phiếu, trái phiếu, phiếu chi thương nghiệp hay giấy chứng nhận. Đó là một dãy số gồm 12 ký tự số và chữ. Mã này không chứa thông tin về hối đoái, sở giao dịch mà nó được niêm yết, và cũng không được sử dụng như tên chứng khoán. Mục đích của mã này chỉ phục vụ cho việc nhận dạng một cách thống nhất chứng khoán được cấp mã trong giao dịch và thanh toán.

Ví dụ như cổ phiếu của tập đoàn ôtô hàng đầu nước Đức, Daimler AG, được giao dịch tại hai mươi hai sở giao dịch khác nhau trên thế giới, bằng năm loại ngoại tệ. Cổ phiếu này thậm chí còn có ký hiệu tên khác nhau tại các sở giao dịch, tuy nhiên mã ISIN của các cổ phiếu trên là thống nhất. Từ đó giúp việc quản lý thông tin của cổ phiếu này được nhất quán.

Hiện nay các mã chứng khoán tại Việt Nam đang được quản lý dựa vào hệ thông mã trong nước. Hệ thống mã này chỉ có giá trị trong nước và không có khả năng hỗ trợ cho việc quản lý thông tin thị trường chứng khoán trên thế giới. Từ trước đến nay, đây chính là hạn chế của chứng khoán nước nhà trong việc vươn ra hội nhập và cạnh tranh với thị trường chứng khoán khu vực và quốc tế.