Question:

ISPS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng

Tiếng Anh: International Ship and Port Facilities Sucurity


ISPS là bộ luật an ninh bến cảng và tàu quốc tế, sự ra đời của

ISPS là một trong những nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới với mục đích chung là ngăn chặn khủng bố.

ISPS là tập hợp những khuyến nghị và quy định bắt buộc để tăng cường an toàn hàng hải và chống hành động khủng bố. Tuân theo các quy định này thì tàu, cảng, hàng hóa cùng với thủy thủ đoàn sẽ được bảo đảm sự an toàn.

ISPS là bộ luật được IMO (tổ chức hàng hải quốc tế) ban hành dựa trên hội nghị năm 2002 tổ chức lại London. Có thể coi nó như một phần của công ước an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).

ISPS cần phải được triển khai để bảo đảm sự an toàn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển cùng với những người có liên quan. Việc triển khai sẽ cần phải có chi phí bởi các hãng tàu và cảng phải sử dụng những nhân sự có trình độ và được đào tạo bài bản để thực hiện các biện pháp an ninh theo quy định.
Bên cạnh chi phí cho nguồn nhân lực thì cũng cần phải có chi phí cho việc sử dụng các thiết bị để thực hiện ISPS và đảm bảo. Chi phí này cũng không hề nhỏ. Bởi vậy, các hãng tàu sẽ thu phí để bù đắp cho các khoản kể trên. Phí này sẽ được gọi chung là phí ISPS.