Question:

LCL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hàng lẻ/ hàng consol / hàng ghép

Tiếng Anh: Less-than-container load


Hàng lẻ / hàng consol / hàng ghép là lô hàng không đủ lớn để chất đầy một container hàng hóa. Vận chuyển hàng lẻ LCL là được định nghĩa là một lô hàng không đủ hiệu quả để lấp đầy một container để vận chuyển. Nó được gom, nhóm với các lô hàng khác với cùng một điểm đến trong một container tại một kho hàng lẻ CFS (Container Freight Station).

Vì vậy, khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu, đối với các trường hợp hàng hóa không đủ để xếp đầy một container, các chủ hàng có thể chọn giải pháp vận chuyển hàng lẻ LCL để tối ưu chi phí vận chuyển cho mình.