Question:

LO-LO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phí nâng hạ container

Tiếng Anh: Lift On/ Lift Off Charge


Phí nâng hạ container là loại phí phải trả cho cho cảng để thuê máy và người điều khiển máy nâng hạ container. LO-LO là một đầu phí khá phổ biến trong hàng FCL được thu bởi cảng. Loại phí này có thể đóng trực tiếp hoặc trả thông qua forwarder. Phí LO-LO do cảng thu của shiper, thường thu khi làm thủ tục hải quan. Còn phí THC là hãng tàu thu khi thực hiện xếp container lên tàu. Nhiều người có sự nhầm lẫn giữa 2 loại phí này. Như vậy phí nâng hạ container không tính trong local charges, và phí này do cảng thu hoàn toàn.