Câu hỏi:

MBL là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Vận đơn chủ

Tiếng Anh: Master Bill Of Lading


MBL là loại vận đơn do người sở hữu phương tiện vận chuyển hoặc là người khai thác phương tiện vận chuyển phát hành cho người gửi hàng (shipper). Người gửi hàng ở đây có thể là người gửi hàng thực sự (actual shipper) hoặc là một công ty trung gian như là một công ty giao nhận vận chuyển – forwarder.

Đây là loại vận đơn tốt nhất cho các hình thức thanh toán bằng L/C hoặc sử dụng để thế chấp, chuyển nhượng vì nó thể hiện hợp đồng vận chuyển giữa người gửi hàng và người chuyển chở cũng như quyền sở hữu đối với hàng hóa.