Question:

mfg. là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sản xuất chế tạo

Tiếng Anh: Manufacturing


Manufacturing là quá trình sản xuất ra các sản phẩm tiêu dùng có sử dụng sức lao động và máy móc, công cụ, kết hợp với các công thức chế biến hoặc quy trình. Thuật ngữ Manufacturing này được sử dụng để chỉ các hoạt động sản xuất của con người từ thủ công mỹ nghệ cho đến các ngành công nghệ cao, tuy nhiên nó được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, quá trình nguyên liệu thô được sản xuất tạo thành các hàng hóa thành phẩm trên quy mô lớn. Các sản phẩm này có thể được bán cho các nhà sản xuất khác để sản xuất thành các sản phẩm phức tạp hơn như máy bay, ô tô, đồ gia dụng, nội thất.

Quy trình sản xuất là các bước cần thực hiện để có thể biến các nguyên liệu thô thành các sản phẩm cuối cùng và được bán cho người tiêu dùng. Quá trình sản xuất bắt đầu với khau thiết kế sản phẩm và lựa chọn các đặc điểm kỹ thuật của vật liệu và các công đoạn khác nhau để tạo ra sản phẩm như yêu cầu.