Question:

MNC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tập đoàn đa quốc gia

Tiếng Anh: Multinational Corporation


Tập đoàn đa quốc gia ( công ty đa quốc gia) là loại hình doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ ở ít nhất 2 quốc gia. Hay nói cách khác, công ty đa quốc gia là một công ty hoạt động ở nước sở tại cũng như ở các nước khác trên thế giới. Nó duy trì một trụ sở chính đặt tại một quốc gia, điều phối việc quản lý tất cả các văn phòng hoặc (và) nhà máy ở các quốc gia khác nhau. Các công ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt hơn cả ngân sách của nhiều quốc gia. Với tầm quan trọng của mình, các công ty đa quốc gia có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế và các nền kinh tế của các quốc gia.