Question:

NP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Y sĩ

Tiếng Anh: Nurse practitioner


Y sĩ (NP): được đào tạo chuyên sâu trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như bác sĩ gia đình hoặc nhi khoa. Y sĩ thường theo dõi tiền sử sức khoẻ, làm kiểm tra thể chất ban đầu, thực hiện một số thủ tục xét nghiệm và viết đơn thuốc, và xử lý các bệnh và chấn thương nhẹ. Y sĩ có bằng thạc sĩ, chứng nhận hành nghề trong chuyên môn của họ, và một giấy phép nhà nước.