Question:

NPL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nợ xấu

Tiếng Anh: Non-performing loan


Nợ xấu là tổng số tiền đã vay mà khách hàng đã không thực hiện các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định cho phép.
Mặc dù mỗi khoản nợ khác nhau về các điều khoản cho vay, loại hình cho vay và thời hạn thanh toán. Tuy nhiên nhìn chung, khoảng thời gian này thường rơi vào khoảng 90 đến 180 ngày. (Theo Investopedia)