Question:

NYSE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sàn Giao dịch Chứng khoán New York

Tiếng Anh: New York Stock Exchange


Sàn Giao dịch Chứng khoán New York là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới nếu tính về giá trị vốn hóa thị trường bằng đô la Mỹ và là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ nhì thế giới nếu tính theo số lượng công ty niêm yết. Số lượng cổ phiếu của sở này vượt quá số lượng cổ phiếu tại sàn NASDAQ trong thập niên 1990. Sàn giao dịch chứng khoán New York có một giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu lên đến hơn 30.000 tỷ dollar Mỹ tính đến tháng 2 năm 2018. Giá trị giao dịch hàng ngày là khoảng 169 tỷ USD vào năm 2013. Phòng giao dịch NYSE tọa lạc ở số 11 Phố Wall và bao gồm 21 phòng được sử dụng để thuận tiện cho các hoạt động giao dịch. Phòng giao dịch thứ 5 từng được đặt ở số 30 phố Broad nhưng đã bị đóng cửa và tháng 2 năm 2007. Tòa nhà chính và tòa nhà nhà tại số 11 Phố Wall được liệt kê trong danh sách Di tích lịch sử quốc gia (National History Landmarks) vào năm 1978.

NYSE là nơi cung cấp cơ sở, vật chất kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho người mua và người bán giao dịch cổ phiếu của các công ty đã có đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.