Question:

OMB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ

Tiếng Anh: Office of Management and Budget


Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ là một cơ quan trong Nội các Hoa Kỳ, đây là cơ quan lớn nhất trong Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ (Executive Office of the President of the United States) (EOP).