Câu hỏi:

PCS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Phụ phí tắc nghẽn tại cảng

Tiếng Anh: Port Congestion Surcharge


Phụ phí tắc nghẽn tại cảng áp dụng khi cảng xếp hoặc dỡ xảy ra ùn tắc, có thể làm tàu bị chậm trễ, dẫn tới phát sinh chi phí liên quan cho chủ tàu (vì giá trị về mặt thời gian của cả con tàu là khá lớn).