Question:

PLR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lãi suất cho vay

Tiếng Anh: Prime Lending Rate


Lãi suất cho vay trong hợp đồng cho vay tài sản là tỉ lệ nhất định mà bên vay phải trả thêm vào số tài khoản hoặc số tiền đã vay tính theo đơn vị thời gian. Lãi suất cho vay có thể được tính theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc do các bên tự thỏa thuận với nhau trong quá trình giao kết hợp đồng hoặc tính theo quy định của pháp luật.

Lãi suất và thời gian, số tiền vay là những căn cứ để tính toán số tiền mà bên vay phải trả, đó được gọi là tiền lãi. Tiền lãi tỉ lệ thuận với lãi suất, thời gian và số tiền đã vay. Vì vậy, lãi suất cho vay dừng lại ở con số bao nhiêu là vừa đủ và hợp lý, thuận lợi cho các bên khi tham gia ký kết hợp đồng cho vay tài sản là rất quan trọng và các bên cần phải nắm rõ được các quy định này trước khi ký kết vào hợp đồng cho vay tài sản để tránh gây những rủi ro không đáng có.