Question:

RBA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ngân hàng Dự trữ Úc

Tiếng Anh: Reserve Bank of Australia


Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là ngân hàng trung ương của Úc. Ngân hàng đặt ra các chính sách và vấn đề tiền tệ của đất nước và quản lí đồng đô la Úc. RBA có liên quan đến dịch vụ ngân hàng và đăng kí cho các cơ quan liên bang và một số ngân hàng trung ương quốc tế. Ngân hàng hoàn toàn thuộc sở hữu của chính phủ Úc, được thành lập vào năm 1960.

Đặc điểm của Ngân hàng Dự trữ Úc:

Ngân hàng Dự trữ Úc quản lí đồng đô la Úc bằng cách đặt lãi suất trong thị trường tiền qua đêm. Lãi suất này được áp dụng trong toàn hệ thống tài chính, ảnh hưởng đến lãi suất mà các ngân hàng sẽ cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay.

Mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc là đặt mức lãi suất đủ thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phắt triển việc làm tối đa của Úc, nhưng không thấp đến mức gây ra lạm phát trên 2% đến 3% mỗi năm.

Ngân hàng Dự trữ Úc có ba nhiệm vụ:

  • Duy trì sự ổn định của tiền tệ của Úc.
  • Duy trì tình trạng việc làm đầy đủ tại Úc.
  • Duy trì sự thịnh vượng kinh tế của người dân Úc.