Câu hỏi:

RT là gì ?

Trả lời:

Tiếng Việt: Bác sĩ chuyên khoa hô hấp

Tiếng Anh: Respiratory therapist


Bác sĩ chuyên khoa hô hấp: Một bác sĩ chuyên khoa hô hấp đánh giá, xử lý, và chăm sóc trẻ em có vấn đề về hô hấp và các vấn đề về tim mà còn ảnh hưởng đến phổi. Trẻ bị nghẽn đường hô hấp có thể được vật lý trị liệu ngực (các bài tập làm di chuyển chất nhầy ra khỏi phổi để mở thông đường thở) hoặc các thuốc hít được hít vào phổi. Những người bị bệnh rất nặng không thể tự thở sẽ được đặt máy thở để giúp hô hấp.