Question:

SEC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ

Tiếng Anh: Securities and Exchange Commission


Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) là một cơ quan chính phủ liên bang độc lập, chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì hoạt động công bằng và trật tự của thị trường chứng khoán và tạo điều kiện cho việc hình thành vốn.

Ủy ban được tạo ra bởi Quốc hội Mỹ vào năm 1934 với tư cách là cơ quan quản lí liên bang đầu tiên về thị trường chứng khoán. SEC thúc đẩy việc tiết lộ một cách công khai và đầy đủ, bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận và thao túng thị trường và giám sát các hoạt động tiếp quản công ty tại Mỹ.

Nói chung, việc phát hành chứng khoán xảy ra trong thương mại giữa các tiểu bang bằng thư hay internet thì phải được đăng kí với SEC trước khi chúng được bán cho các nhà đầu tư. Các công ty dịch vụ tài chính như các đại lí môi giới, các công ty tư vấn và quản lí tài sản cũng như các đại diện chuyên nghiệp của họ đều phải đăng kí với SEC để tiến hành kinh doanh. Ví dụ: họ sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt việc trao đổi bất kì bitcoin chính thức nào.