Question:

TB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bệnh lao

Tiếng Anh: Tuberculosis


Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do một vi khuẩn (vi trùng) có tên là Mycobacterium tuberculosis gây ra. TB thường liên quan đến phổi (lao (TB) phổi) nhưng cũng có thể nhiễm bệnh cho bất cứ bộ phận nào trong cơ thể. TB hầu như là lúc nào cũng chữa trị được bằng các thuốc kháng sinh có sẵn ở những quốc gia chẳng hạn như Hoa Kỳ.

Bệnh TB lây truyền như thế nào?

TB lây lan khi một người bị lao phổi ho. Vi khuẩn TB từ phổi của người này lúc đó được bắn vào trong không khí, và một người khác có thể hít vào. TB không phải rất dễ lây, bệnh cảm dễ lây hơn là bệnh lao. Thông thường thì một người phải ở gần gũi thật lâu với một người bị lao phổi thì mới bị lây TB. Bị lây TB là điều không thể xảy ra qua việc dùng chung ly với người bị TB hoặc sờ vào nắm cửa sau khi một người bị TB đã sử dụng nó. Hơn nữa, một khi người bị TB đang được điều trị thì người ấy mau chóng trở nên không còn truyền nhiễm được nữa. Những người được điều trị có thể mau chóng tiếp tục lại các sinh hoạt bình thường trong đời sống mà không sợ lây bệnh cho người khác.