Question:

Trung Quốc có những loại hình nghệ thuật nổi tiếng nào?

Answer:

Là một quốc gia có hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc sở hữu cho mình một nền văn hóa đồ sộ và vô cùng phong phú. Vậy Trung Quốc có những loại hình nghệ thuật nổi tiếng nào? Để tìm hiểu hết nền văn hóa độc đáo này không thể chỉ một, hai ngày là có thể xong.

6 loại hình văn hóa đặc trưng nhất của Trung Quốc:

  1. Nghệ thuật cắt giấy
  2. Trà đạo
  3. Kinh kịch
  4. Thư pháp
  5. Thêu thùa
  6. Gốm sứ