Question:

TTR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện

Tiếng Anh: Telegraphic Transfer Reimbursement


Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện được áp dụng trong thanh toán thư tín dụng (L/C) khi trong thư có điều khoản quy định cho phép Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng sau khi kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, phù hợp với những điều kiện đã quy định trong L/C thì được phép điện đòi tiền Ngân hàng mở L/C hay một Ngân hàng chỉ định trong thư tín dụng.

Nếu L/C chấp nhận TTR: Người làm trong xuất nhập khẩu chỉ cần cung cấp bộ chứng từ phù hợp quy định pháp luật do ngân hàng thông báo sẽ được quyết toán ngay lập tức. Ngân hàng sẽ có công văn hay gọi điện đòi tiền cho ngân hàng phát hành L/C. Số tiền sẽ được hoàn trả trong 36 giờ làm việc (3 ngày) kể từ lúc ngân hàng phát hàng nhận được điện báo. Bộ chứng từ sẽ gửi sau.

Nếu L/C không cho phép TTR: Phía nhà xuất khẩu cần đợi bộ chứng từ được gửi đến ngân hàng phát hành. Ngoài ra cần phải đợi thêm tầm 7 ngày làm việc để biết chính xác có được thanh toán hay không.