Question:

VAE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Biến cố liên quan đến thở máy

Tiếng Anh: Ventilator-Associated Event


Biến cố liên quan đến thở máy là tình trạng suy giảm ô xy xuất hiện ở bệnh nhân được thông khí hỗ trợ bằng thở máy qua nội khí quản hoặc mở khí quản sau một thời gian ổn định hoặc cải thiện thông số máy thở. Đặt nội khí quản và hô hấp hỗ trợ bằng máy thở trong điều trị đã góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân nhưng lại là nguyên nhân gây ra biến cố liên quan đến thở máy.

Thở máy sau phẫu thuật tim mở có mối liên quan với các yếu tố trước phẫu thuật, trong phẫu thật và sau phẫu thuật. Các yếu tố trước phẫu thuật là tuổi, cân nặng, tình trạng bệnh… Các yếu tố trong phẫu thuật là thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, thời gian cặp động mạch chủ, để hở xương ức… Các yếu tố sau phẫu thuật là thời gian thở máy, chảy máy sau phẫu thuật, sử dụng vận mạch, suy thận cấp, hội chứng cung lương tim thấp, đặt lại nội khí quản, truyền máu, quá tải dịch… Các yếu tố này đều có thể là yếu tố nguy cơ của VAE. Việc xác định các yếu tố nguy cơ của VAE là rất cần thiết để đưa ra các biện pháp dự phòng vì hiện nay định hướng dự phòng được dịch chuyển từ chỉ dự phòng nhiễm khuẩn (VAP) sang dự phòng tất cả các biến chứng ở bệnh nhân thở máy nói chung (VAE).