Question:

Văn hóa Nhật Bản có những nét đặc trưng gì?

Answer:

Nhật Bản đã trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, và có những đặc trưng rất riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống tạo nên sự khác biệt trong văn hóa Nhật Bản hiện nay so với các nền văn hóa khác. Đối với văn hóa Nhật Bản là còn là một biểu tượng về tinh thần.

Văn hóa Nhật Bản có 6 đặc trưng nổi bật như sau:

  1. Văn hóa Nhật Bản ít bị pha trộn
  2. Văn Hóa Trà Đạo
  3. Trang phục truyền thống kimono
  4. Tinh thần võ sĩ đạo nhật bản
  5. Văn hóa Nhật Bản trong giao tiếp
  6. Lễ hội và phong tục

Văn hóa truyền thống được ví như linh hồn của mỗi quốc gia, bởi vì nó trường tồn cùng mỗi dân tộc qua cùng năm tháng. “Văn hóa còn thì dân tộc còn – Dân tộc còn thì quốc gia còn”