Question:

YTM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi suất đáo hạn

Tiếng Anh: Yield to Maturity


Lợi suất đáo hạn là lãi suất hòa vốn trung bình của một trái phiếu nếu mua trái phiếu ở một thời điểm và giữ lại trái phiếu đó cho đến ngày đến hạn thanh toán.

Lợi suất đáo hạn là đại lượng được sử dụng để đo lường mức sinh lời của trái phiếu. Việc tính toán lợi suất đáo hạn – YTM không chỉ tính tới tiền lãi hiện tại mà còn tính tới bất kì khoản lỗ/lãi nào mà nhà đầu tư sẽ gặp phải bằng việc giữ trái phiếu cho đến ngày đáo hạn.