Question:

FTE là gì

Answer:

Tiếng Việt: Nhân viên chính thức/toàn thời gian

Tiếng Anh: Full time employee


Nhân viên chính thức/toàn thời gian là hình thức tuyển dụng mà trong đó người lao động và công ty tiếp nhận lao động ký kết hợp đồng trực tiếp, vô thời hạn cho đến khi nghỉ hưu. Khi mới vào lương được quy định theo hợp đồng, sau đó lương được tăng dần theo số năm hoặc theo đánh giá kết quả của công ty mỗi khi đến đợt tăng lương. Tùy vào năng lực của mỗi người lao động có thể được cất nhắc tăng lương hoặc lên chức vụ cao hơn.