Question:

IUD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dụng Cụ Tránh Thai

Tiếng Anh: Intrauterine Device


Dụng Cụ Tránh Thai là một chiếc cần dẻo có 2 nhánh và một dây xoắn. Dụng cụ này được đặt vào tử cung để tránh thai. Dụng cụ này có kích thước khoảng một phần tư. Có 5 loại IUD ở Hoa Kỳ: Một loại dụng cụ tránh thai bằng đồng và 4 loại dụng cụ tránh thai progestin (hoocmon). IUD có tác dụng tốt hơn thuốc viên tránh thai, miếng dán tránh thai, vòng tránh thai và thuốc tiêm tránh thai. IUD giúp tránh thai hơn 99%.