Công ty TNHH AMVN

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Kính gửi quý khách hàng!

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của AM Việt Nam trong những năm qua. Chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát này nhằm tìm hiểu những kỳ vọng của quý khách dành cho chúng tôi. Kỳ vọng của quý khách là động lực giúp chúng tôi cải tiến hệ thống chất lượng của mình để cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng và đúng tiến độ.

Chúng tôi mong muốn nhận được những đánh giá và những ý kiến xác thực, đó là những giá trị chân thành và quý báu giúp chúng tôi tốt hơn.

Ban lãnh đạo AM Việt Nam,
Trân trọng!Cảm ơn quý khách!

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.