60 Cặp Ngôn ngữ

Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha

Tiếng Séc

Tiếng Ý

Tiếng Hy Lạp

Tiếng Nga

Tiếng Hà Lan

Tiếng Hebrew

Tiếng Ấn

Tiếng Lào

Khmer

Tiếng Thái

Tiếng Filipino

Tiếng In đô