QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo Pháp lý

Trang web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH AMVN. Khi mỗi khách hàng truy cập vào trang web này, trang web có thể sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với đường dẫn trang web của chúng tôi mà khách hàng đã truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà máy chủ web gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của khách hàng khi truy cập tìm hiểu thông tin từ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin thu thập được một cách tự động cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi các email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, gửi ý kiến phản hồi, gửi những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu khảo sát hoặc khi tham gia vào các hoạt động khuyến mại hoặc được chúng tôi thu thập từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gửi thông tin cá nhân cho AMVN. Trong trường hợp thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho AMVN, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Thông tin không rõ nguồn gốc

Chúng tôi có thể không xác minh được rằng những thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được được cung cấp từ chính bạn. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ hạn chế và cân nhắc trước khi sử dụng những thông tin không rõ nguồn gốc này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi

  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của AMVN
  • Trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của AMVN
  • Có thể được cung cấp thông tin về các dịch vụ mới, bài viết mới
  • Giới thiệu các chương trình khuyến mại hoặc cập nhật các chính sách dịch vụ.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện giúp cho trải nghiệm của bạn tốt hơn
  • Thực hiện các hoạt động khảo sát tìm hiểu mong muốn khách hàng để giúp cung cấp dịch vụ tốt hơn
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của AMVN.
Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các bên cung cấp dịch vụ phù hợp cho chúng tôi. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của bạn để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền.

Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập)

Quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn và/hoặc của trẻ vị thành niên của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân này, hãy gửi e-mail cho chúng tôi đến địa chỉ claim@amvietnam.com

Bảo mật thông tin

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. AMVN sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật tuyệt đối. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Liên kết khác

Trang web có thể có các liên kết đến các trang web khác mà có thể không thuộc phạm vi quản lý của AMVN. AMVN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web được liên kết nào.

Quyền sửa nội dung

AMVN có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên trang web.