Desktop Publishing & Typesetting

Desktop Publishing & Typesetting​ Services

AM Vietnam provides professional desktop publishing, typesetting, re-formatting and re-design services. Our professional text processing team is prepared to help you re-structure the pages, documents and images into standard formats for printing or electronic publication in a quick manner.

Dịch vụ Chế bản đa ngôn ngữ tạo ra sự thống nhất về hình thức tài liệu trên nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, với kinh nghiệm và kỹ thuật cao về in ấn của chúng tôi sẽ đảm bảo về quy cách và kỹ thuật màu sắc in ấn cho tài liệu của quý vị. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ và xử lý mọi yêu cầu về chế bản & in ấn.

Typesetting Services

Profiles & Brochures

Product Catalogues & Porfolios

Books & User Manuals

Newsletter & Advertising materials

Professional Printing

Ưu điểm Dịch vụ Chế bản & In ấn của AMVN

Compliance with ISO 9001:2015

Delivery on-time

Over 10 years of experiences

Multilingual DTP

Cost effective

Service 24/7

Tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật thông tin

Am hiểu kỹ thuật in ấn để có sản phẩm hoàn thiện

Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục xuất bản tại Việt Nam