Desktop Publishing & Typesetting

Desktop Publishing & Typesetting​ Services

AM Vietnam provides professional desktop publishing, typesetting, re-formatting and re-design services. Our professional text processing team is prepared to help you re-structure the pages, documents and images into standard formats for printing or electronic publication in a quick manner.

Dịch vụ Chế bản đa ngôn ngữ tạo ra sự thống nhất về hình thức tài liệu trên nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, với kinh nghiệm và kỹ thuật cao về in ấn của chúng tôi sẽ đảm bảo về quy cách và kỹ thuật màu sắc in ấn cho tài liệu của quý vị. 

Chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo rằng giao diện của tài liệu dịch của bạn vẫn phù hợp với nội dung ban đầu, đồng thời hoàn toàn phù hợp với các quy tắc ngôn ngữ và đồ họa của quốc gia bản địa và các yêu cầu cho việc in ấn hoặc xuất bản.

Add Your Heading Text Here

  • Compliance with ISO 9001:2015
  • Delivery on-time
  • Over 10 years of experience
  • Multilingual DTP
  • Cost effective
  • Service 24/7

Typesetting Services

Profiles & Brochures

Product Catalogues & Porfolios

Books & User Manuals

Newsletter & Advertising materials

Professional Printing