Blogs > Tin AM > Tin ngắn: AM Việt Nam là thành viên chính thức Hiệp Hội Dịch thuật Hoa Kỳ

Tin ngắn: AM Việt Nam là thành viên chính thức Hiệp Hội Dịch thuật Hoa Kỳ

Tin ngắn: AM Việt Nam là thành viên chính thức Hiệp Hội Dịch thuật Hoa Kỳ

Tin ngắn: AM Việt Nam là thành viên chính thức Hiệp Hội Dịch thuật Hoa Kỳ

Ngày 1/1/2022, AM Việt Nam chính thức được tổ chức ATA phê duyệt là thành viên của hiệp hội này trong vai trò là một thành viên doanh nghiệp dịch thuật. 

Trước đó, từ năm 2012, AM Việt Nam đã cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ như: GE, Manu Life, RR Donnelley, Ford Auto và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng khác thông qua hợp tác dịch thuật với các công ty dịch vụ ngôn ngữ quốc tế.  

Thông tin về AM Việt Nam trên ATANET: 

Mã số thành viên: 275916

Ghi danh: https://web.atanet.org/onlinedirectories/tsd_corp_listings/company_view.pl?id=1792

Về ATA

ATA viết tắt của “American Translators Association”, là một trong những hiệp hội dịch thuật viên lớn nhất toàn cầu và lớn nhất tại Hoa Kỳ. 

ATA được thành lập để thúc đẩy nghề biên phiên dịch và nâng cao trình độ thực hành nghề của thành viên. Các thành viên của ATA bao gồm: biên dịch viên, thông dịch viên, giáo viên, quản lý dự án, nhà phát triển web và phần mềm, các công ty ngôn ngữ, bệnh viện, trường đại học và các cơ quan chính phủ.

Sứ mệnh của ATA và cũng là của AM Việt Nam đối với cộng đồng

Sứ mệnh của ATA là thúc đẩy sự công nhận của các biên dịch viên và thông dịch viên chuyên nghiệp, để tạo điều kiện giao tiếp giữa các thành viên, thiết lập các tiêu chuẩn về năng lực và đạo đức, mang đến cho các thành viên cơ hội phát triển nghề nghiệp và nhân danh tổ chức nghề nghiệp để bảo vệ các thành viên của mình.