Dịch ngược và đối chiếu

Dịch thuật là một quá trình chuyển đổi ngôn ngữ, thông điệp và văn hóa. Trong quá trình dịch thuật có thể làm giảm suy giảm, thậm chí sai lệch các yếu tố đó. Qui trình dịch ngược và đối chiếu sẽ giúp kiểm tra, đánh giá và khắc phục những sai lệch trong các bản dịch.

Dịch ngược

Dịch ngược là qui trình quan trọng trong việc đánh giá sự chuẩn xác của một bản dịch. Hoạt động dịch ngược sẽ do một đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp, làm việc độc lập với đội ngũ dịch xuôi thực hiện.

Hoạt động dịch ngược thường áp dụng cho một số loại nội dung quan trọng, cần đến tính chính xác cao và được đảm bảo trách nhiệm bởi công ty dịch thuật uy tín. 

Một số loại tài liệu cần dịch ngược điển hình như sau:

  • Hợp đồng kinh tế
  • Các văn kiện hợp tác cấp nhà nước 
  • Hồ sơ liên quan đến sức khỏe cộng động (thử nghiệm lâm sàng, hướng dẫn sử dụng thuốc, …)
  • Hồ sơ liên quan đến quyết định của tòa án
Dịch vụ Dịch ngược
blank

Đối chiếu

Đối chiếu là một hoạt động kiểm tra đánh giá tính phù hợp của bản dịch so với bản gốc. Thông thường việc đối chiếu sẽ được thực hiện dựa trên sự đối chiếu bản dịch ngược so với bản gốc. 

Mục tiêu của việc đối chiếu

  • Kiểm tra tính sai lệch giữa bản dịch và bản gốc
  • Đánh giá nguy cơ rủi ro tiềm tàng của lỗi sai
  • Đưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp

Tìm hiểu hoạt động Dịch ngược và đối chiếu tại AM Việt Nam

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.