Phát huy tiềm năng con người

Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng hóa cá nhân và tư duy sáng tạo để đối mặt với những thách thức từ khách hàng một cách táo bạo và hiệu quả.

Tìm kiếm những con người tài năng có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn có thể tham gia cùng chúng tôi như thế nào hoặc tìm hiểu những vị trí mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Liên tục kiếm
những con người phi thường

Ngôn ngữ là một lĩnh vực đầy sáng tạo và không kém thách thức. Đơn giản như việc chúng ta khó có thể đọc hiểu một tài liệu chuyên môn ngay khi tài liệu đó được hiển thị bằng bằng ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày nếu chúng ta không có kiến thức gì về chuyên ngành đó. Tại AM Việt Nam, chúng tôi đã cách mạng ngành ngôn ngữ từ việc phát triển con người và tìm kiếm nhiều hơn những người có kiến thức chuyên môn.

Bản địa hóa Game chuyên nghiệp
am vietnam business continuity plan

Chúng tôi liêm chính

Văn hóa của AM Việt Nam đề cao giá trị đạo đức cá nhân. Chúng tôi thiết kế các chính sách nhằm hỗ trợ cho nhân viên của mình có nhiều cơ hội hơn để phát huy những giá trị đạo đức và phẩm chất cá nhân. Chúng tôi cũng tin rằng, niềm đam mê cũng được khởi nguồn từ đây – điều giúp chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ ưu việt.

Phúc lợi

AM Việt Nam thiết kế các phúc lợi đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhân viên, bao gồm: thời gian nghỉ có lương, bảo nâng cao, hỗ trợ nuôi con, cho vay mua nhà, hỗ trợ tài chính khẩn cấp, hoàn trả học phí và nhiều hoạt động sôi động. Chúng tôi không ngừng cải tiến các phúc lợi để thiết thực và hợp lý hơn cho người lao động.

Những vị trí chúng tôi đang tuyển dụng.

Chúng tôi biết có thể bạn cũng có những đam mê giống như chúng tôi. Hoặc đơn giản chỉ là muốn thử thách bản thân. Có những cơ hội như vậy đang chờ bạn ở đây!