Tuyển dụng

Phát huy tiềm năng của con người

Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng hóa cá nhân và tư duy sáng tạo để đối mặt với những thách thức từ khách hàng một cách táo bạo và hiệu quả.

Tìm kiếm những con người phi thường

Ngôn ngữ là một lĩnh vực đầy sáng tạo và không kém thách thức. Đơn giản như việc chúng ta khó có thể đọc hiểu một tài liệu chuyên môn ngay khi tài liệu đó được hiển thị bằng bằng ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày nếu chúng ta không có kiến thức gì về chuyên ngành đó. Tại AM Việt Nam, chúng tôi đã cách mạng ngành ngôn ngữ từ việc phát triển con người và tìm kiếm nhiều hơn những người có kiến thức chuyên môn.

Bản địa hóa Game chuyên nghiệp
am vietnam business continuity plan

Chúng tôi liêm chính

Văn hóa của AM Việt Nam đề cao giá trị đạo đức cá nhân. Chúng tôi thiết kế các chính sách nhằm hỗ trợ cho nhân viên của mình có nhiều cơ hội hơn để phát huy những giá trị đạo đức và phẩm chất cá nhân. Chúng tôi cũng tin rằng, niềm đam mê cũng được khởi nguồn từ đây – điều giúp chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ ưu việt.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng để bổ sung và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của mình. Hãy chủ động cho chúng tôi biết về những gì mà bạn nghĩ mình có thể tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn trân trọng mọi điều từ bạn.

Những vị trí công việc chúng tôi đang cần bạn đến!

Chúng tôi biết có thể bạn cũng có những đam mê giống như chúng tôi. Hoặc đơn giản chỉ là muốn thử thách bản thân. Có những cơ hội như vậy đang chờ bạn ở đây!