Blogs > Bài viết khác > Cấu trúc song song trong tiếng Anh

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

blank

Chúng ta đã được nghe nói đến tỷ lệ vàng trong nghệ thuật, kiến trúc, hay văn hóa tôn giáo. Trong ngôn ngữ ứng dụng cũng chỉ số tương tự như vậy và nó giúp cho văn bản trở nên dễ đọc hoặc dễ nghe hơn. Đó chính là việc lựa chọn từ trong cấu trúc song song.

Người viết diễn văn rất am hiểu về các mẫu trúc vì các phép tu từ phổ biến đều được dựa trên các cấu trúc. Một số bài viết nổi tiếng nhất sử dụng các cấu trúc và đó có lẽ là một trong những lý do khiến chúng ta nhớ đến chúng. Từ bài phát biểu “I came, I saw, I conquered” của Julius Caesar đến bài phát biểu “I have a dream – Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King, các cấu trúc đã giúp các diễn giả truyền tải thông điệp mạnh mẽ.

Khi một ai đó nói, “It was the best of times – Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất,” thì hầu hết trong chúng ta đều cho rằng câu đó ám chỉ đến tiểu thuyết lịch sử “A Tale of Two Cities” của Dickens và điều tiếp theo là “it was the worst of times – Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất”. Bạn có thể không biết đến tác phẩm này hay thuộc lòng phần còn lại của những dòng mở đầu, nhưng hãy xem cách Dickens vận dụng cấu trúc song song để thu hút độc giả của ông:

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair . . .

Đó là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất, đó là thời đại của sự khôn ngoan, đó là thời đại của sự ngu xuẩn, đó là thời đại của niềm tin, đó là thời đại của sự hoài nghi, đó là thời đại của ánh sáng, nó là mùa của bóng tối, là mùa xuân của hy vọng, là mùa đông của tuyệt vọng . . .

Bằng cách theo sau mỗi mệnh đề với một mệnh đề đối lập (“tốt nhất”/”tệ nhất”, best”/”worst”, “khôn ngoan”/”ngu xuẩn”, “wisdom”/”foolishness, v.v.), Dickens cũng đang sử dụng một thủ pháp tu từ gọi là phản đề.

Winston Churchill cũng đã sử dụng cùng một phương pháp bắt đầu mỗi mệnh đề bằng cùng một từ (đôi khi được gọi là đảo ngữ) trong một trong những bài phát biểu nổi tiếng của ông từ Thế chiến thứ hai:

. . . we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.

. . . chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi biển, chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi đáp, chúng ta sẽ chiến đấu trên cánh đồng và trên đường phố, chúng ta sẽ chiến đấu trên những ngọn đồi. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng.

Lưu ý mức độ tương tự của mỗi mệnh đề. Với Dickens, mỗi mệnh đề bắt đầu bằng “it was the…” Với Churchill, mỗi mệnh đề bắt đầu bằng “we shall…” Một từ khác cho kiểu mẫu này là song song.

Bạn có thể không viết một cuốn tiểu thuyết hoặc viết một bài phát biểu để đánh thức cả một quốc gia, và bạn có thể không phải lúc nào cũng muốn sử dụng những từ ngữ nặng nề như anaphora (tu từ) và antithesis (phản đề), nhưng bạn vẫn nên sử dụng phép song song bất cứ khi nào có thể, không chỉ bởi vì nó làm cho bài viết của bạn trở nên mạnh mẽ và đáng nhớ, nhưng cũng bởi vì khi thiếu nó, người đọc thường có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn. Bài viết của bạn sẽ đánh thức nhiều ý niệm hơn cho độc giả thay vì hướng họ đến mục tiêu bạn mong muốn. 

Lấy câu này, ví dụ:

Kids these days are obsessed with taking pictures of themselves, hanging out with friends, and check Instagram to see if anyone liked their posts.

Tôi đã gượng gạo khi đọc đến từ “check” vì nó không song song. Tôi dự kiến sẽ đọc “checking…” Chúng ta có các danh động từ “taking pictures” và “hanging out,” nhưng sau đó câu chuyển sang động từ – “check” – không tuân theo khuôn mẫu. Bạn có thể dễ dàng làm cho câu đó hay hơn bằng cách thay thế “check” bằng một danh động từ:

Kids these days are obsessed with taking pictures of themselves, hanging out with friends, and checking Instagram to see if anyone liked their posts.

Các mạo từ như “a” và “the” cũng có thể gây ra hiện tượng song song. Chúng nên xuất hiện trước tất cả các mục trong một chuỗi, ví dụ như trong câu sau:

For her birthday, we gave Ashley an iPhone, a ring light, and an Instagram account of her own.

Nếu mỗi mục trong danh sách có cùng một mạo từ, bạn có thể sử dụng nó một lần trước toàn bộ danh sách, như trong câu sau:

For her birthday, we gave Ashley a phone, ring light, and TikTok account of her own.

Tính song song – hoặc thiếu tính song song – càng trở nên rõ ràng hơn khi bạn có các mục trong danh sách có dấu đầu dòng. Hãy xem xét ví dụ về tờ hướng dẫn nhân viên đóng cửa hàng sau mỗi ngày làm việc:

When you close the store for the night

  • The doors should be locked.
  • Empty the till.
  • Next, in the log book, record the money.
  • Alarm: Set it.

Không có mục gạch đầu dòng nào sử dụng cùng một cấu trúc và danh sách này rất khó đọc. Bạn có thể cải thiện các hướng dẫn bằng cách cung cấp thêm chi tiết trong câu giới thiệu và làm cho mỗi dấu đầu dòng sử dụng cùng một cấu trúc:

When you close the store for the night, take these steps in the following order: 

  • Lock the doors.
  • Empty the till.
  • Record the amount of money from the till in the log book.
  • Set the alarm.

Tốt hơn rất nhiều! Và nó thậm chí còn rõ ràng hơn khi bạn nhìn thấy nó trên từ hướng dẫn.

Thiếu tính song song không chỉ là một vấn đề về phong cách phổ biến trong văn xuôi mà còn là một trong những lỗi phổ biến hơn trong sơ yếu lý lịch, vì vậy, việc nhớ kiểm tra tính song song của bạn có thể giúp bạn thăng tiến trong công việc hiện tại — hoặc giúp bạn tìm một công việc mới.