Câu hỏi:

B2B là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Doanh nghiệp – Doanh nghiệp

Tiếng Anh: Business To Business


B2B là thuật ngữ mô tả giao dịch thương mại như trao đổi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin (còn được gọi là thương mại điện tử) giữa các doanh nghiệp với nhau. Chẳng hạn như giữa nhà sản xuất và người bán buôn hay giữa người bán buôn và người bán lẻ.

B2B là hình thức kinh doanh được tiến hành giữa các doanh nghiệp với nhau, chứ không phải giữa một công ty và người tiêu dùng cá nhân. B2B trái ngược với giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business-To-Consumer, B2C) và doanh nghiệp với chính phủ (Business-To-Government, B2G). (Theo Investopedia)

Đặc điểm:

Mặc dù hoạt động giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tồn tại ở cả hình thức trực tuyến và ngoại tuyến, nhưng từ viết tắt B2B chủ yếu được sử dụng để mô tả những giao dịch trực tuyến.

Các giao dịch B2B thường phổ biến trong một chuỗi cung ứng điển hình, là khi các công ty mua các thành phần và sản phẩm như nguyên liệu thô để sử dụng trong các qui trình sản xuất. Thành phẩm sau đó có thể được bán cho các cá nhân thông qua các giao dịch B2C.

Về hình thức giao tiếp, B2B đề cập đến các phương thức mà nhân viên từ các công ty khác nhau có thể kết nối với nhau, chẳng hạn như thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Kiểu giao tiếp giữa các nhân viên của hai hoặc nhiều công ty được gọi là giao tiếp B2B. (Theo Investopedia)