Câu hỏi:

B2G là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Doanh nghiệp với chính phủ

Tiếng Anh: Business to government


Doanh nghiệp với chính phủ là hình thức kinh doanh trong đó doanh nghiệp bán và tiếp thị hàng hóa, dịch vụ cho các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

Trong biệt ngữ hiện đại, có ba mô hình kinh doanh cơ bản: doanh nghiệp với khách hàng (B2C), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với chính phủ (B2G).

B2G không phải là một mảng kinh doanh nhỏ. Chính phủ liên bang chi khoảng 8,5 tỉ USD mỗi ngày. Đáng chú ý, một phần cho hoạt động kinh doanh của chính phủ được cho là dành cho các nhà cung cấp nhỏ.

Giao dịch giữa doanh nghiệp với chính phủ có thể chỉ khiêm tốn như một doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin cho chính quyền địa phương, hoặc có thể có qui mô lớn như Boeing, chế tạo máy bay trực thăng, hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay Air Force One, và nhiều sản phẩm khác, cho Bộ Quốc phòng Mỹ.