Câu hỏi:

CFS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Báo cáo tài chính hợp nhất

Tiếng Anh: Consolidated Financial Statement


Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo kế toán tổ hợp các tài sản và nợ của một ngân hàng, các chi nhánh nội địa của nó, và các chi nhánh lớn trong một báo cáo duy nhất. Các ngân hàng thương mại lớn báo cáo những thay đổi về vị thế tài chính của họ hàng tuần cho ủy ban Thống đốc Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng và các công ty cổ phần ngân hàng, trừ các công ty tài chính, được yêu cầu theo quy định lập báo cáo hợp nhất.