Câu hỏi:

CLABSI là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Nhiễm khuẩn máu liên quan đến đường truyền trung tâm

Tiếng Anh: Central line-associated bloodstream infection


Nhiễm khuẩn máu liên quan đến đường truyền trung tâm (CLABSI) có lẽ là biến chứng đáng sợ nhất. Nó được định nghĩa là nhiễm khuẩn máu tiên phát được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở một bệnh nhân có đường truyền trung tâm tại thời điểm hoặc trong vòng 24 giờ trước khi xuất hiện các triệu chứng, trong những trường hợp vi sinh vật nuôi cấy không liên quan đến nhiễm khuẩn từ vị trí khác. Đường truyền trung tâm phải được đặt trong > 2 ngày vào ngày diễn ra biến cố, với ngày đặt catheter là ngày 1. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có hàng chục ngàn bệnh nhân mắc CLABSI, dẫn đến hàng ngàn ca tử vong năm và gia tăng hàng tỷ đô la chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia này.