Question:

CQD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Điều Kiện Xếp Dỡ Hàng

Tiếng Anh: Customary Quick Despatch


Điều kiện xếp dỡ hàng có nghĩa là người chuyên chở và người thuê tàu đồng ý việc xếp đỡ hàng ở cảng được tiến hành theo tốc độ nhanh như tập quán phổ biến ở cảng đó cũng có nghĩa thời gian làm hàng không xác định cụ thể là bao nhiêu nên sẽ không có hình thức thưởng – phạt.

Trách nhiệm của chủ hàng – bên thuê tàu trong điều kiện xếp dỡ hàng tại hợp đồng thuê tàu chuyến CQD:

Thuê công nhân cùng phương tiện xếp dỡ sẵn sàng để khi tàu cập cầu là có thể làm hàng ngay.Chỉ định cầu bến để khi tàu đến có thể cập mạn an toàn và làm hàng ngay.Bố trí đủ công nhân làm hàng cho từng ca, từng hầm, từng máng, đảm bảo không bị gián đoạn.Giao hoặc nhận hàng theo tốc độ mà cẩu tàu hoặc cẩu bờ đảm bảo tốc độ xếp dỡ.Hoàn thiện mọi thủ tục giấy tờ về hàng kịp thời.

Rõ ràng có thể thấy hình thức này có lợi cho người thuê tàu vì không bị bó buộc thời gian làm hàng.

Với người chủ tàu khi áp dụng phương thức này sẽ gặp nhiều bất lợi vì mức độ nhanh chậm phụ thuộc vào tập quán vận tải của từng cảng vụ, tốc độ xếp dỡ cũng khác nhau, từng mùa thời gian cũng khác nhau. Bên thuê tàu sẽ phải tính được thời gian hợp lý để tiếp tục làm hàng khi thời gian dự kiến thông thường đã hết. Bởi vì có khi tàu vào cảng, vì một nguyên nhân nào đó, mặc dù họ đã làm hết cách theo tập quán, không phải là do bất cẩn của người thuê tàu, công việc bốc dỡ bị chậm trễ thì chủ tàu đành tự gánh chịu tổn thất.