Question:

DNR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lệnh Không hồi sức

Tiếng Anh: Do-Not-Resuscitate Order
________________________________________

Lệnh Không hồi sức là một lệnh được bác sĩ viết ra và đặt trong biểu đồ y khoa để chỉ thị cho tất cả nhân viên y tế không cố gắng hồi sức cho bệnh nhân bị bệnh nặng trong trường hợp nhịp thở hoặc nhịp tim của họ dừng lại. Điều này có nghĩa là các bác sĩ, y tá và những người khác, bao gồm các kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, sẽ không thực hiện bất kỳ thủ thuật cứu sống khẩn cấp nào.

Nói chung, lệnh Không hồi sức (DNR) thường được đặt trong biểu đồ y tế của bệnh nhân bị bệnh nặng trước khi xảy ra tình trạng khẩn cấp y tế.