Question:

FAS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giao dọc mạn tàu

Tiếng Anh: Free Alongside Ship


Điều kiện FAS (Free Alongside Ship), tức là giao dọc mạn tàu (ở cảng bốc hàng quy định). Theo điều kiện này, người xuất khẩu sẽ phải chịu mọi trách nhiệm và chi phí đến khi hàng được đặt dọc mạn tàu, trên cầu cảng hoặc xà lan tại cảng bốc xếp theo quy định.

Theo điều kiện FAS, bên bán hàng sẽ chi trả cước vận chuyển (nội địa) cho tới khi hàng hóa được đưa tới cảng giao hàng còn bên mua sẽ thanh toán cước phí xếp hàng, vận tải, bảo hiểm, dỡ hàng và vận chuyển nội địa từ nơi dỡ hàng tới kho của mình. Sự chuyển dịch rủi ro diễn ra khi hàng hóa được giao tại cầu cảng nơi giao hàng.