Question:

LIBOR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lãi suất Libor

Tiếng Anh: London Inter Bank Offered Rate


LIBOR là một loại lãi suất liên ngân hàng mà tại đó các ngân hàng cho nhau vay đối với các khoản vay ngắn hạn còn được hiểu là lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng Luân Đôn. Dù tên gọi như vậy nhưng thực chất LIBOR được xem như tiêu chuẩn tham chiếu toàn cầu và được niêm yết bằng năm loại tiền tệ là (USD, EUR, GBP, JPY và CHF).
Bản chất của Lãi suất Libor:

LIBOR là lãi suất trung bình mà các ngân hàng lớn trên toàn cầu sử dụng khi cho vay vốn lẫn nhau. Nó dựa trên năm loại tiền tệ bao gồm đồng đôla Mỹ, đồng Euro, bảng Anh, yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, và có 7 kì hạn khác nhau gồm lãi suất qua đêm, lãi suất 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Sự kết hợp của 5 loại tiền tệ và 7 kì hạn dẫn đến tổng cộng 35 lãi suất Libor được tính toán và báo cáo mỗi ngày làm việc. Phổ biến nhất là lãi suất LIBOR 3 tháng tính bằng USD, thường được gọi là lãi suất Libor hiện tại.

LIBOR cũng là cơ sở cho các khoản vay tiêu dùng ở các nước trên thế giới, vì vậy nó tác động đến người tiêu dùng giống như các tổ chức tài chính. Lãi suất cho các sản phẩm tín dụng khác nhau như thẻ tín dụng, vay mua ô tô và các khoản thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh dao động dựa trên lãi suất liên ngân hàng.

Sự thay đổi của LIBOR cho thấy mức độ dễ dàng mà các ngân hàng cho khách hàng vay tiền.